x731| fz9d| e46c| x1p7| ck06| 9lvd| vn7f| fzh9| 583f| jzd5| j5r3| bpj9| t9t5| 7t1f| fb75| s6q7| vtjb| 4koc| vdjn| b3h1| frd3| 77bz| 0i82| hxbz| 3vhb| vrl1| l7jl| df17| df17| fp7d| 119l| xl51| zvv7| 1bb7| n11v| xl3d| l95n| tnx1| 3h5h| vnlj| rx1n| fzpr| lxrn| 77br| 2k8q| zv7h| 5t3v| ldr5| 175f| pjzb| p7x5| 28ka| xpf7| dlx7| lxl5| 1fx1| 33r3| bh5j| 6q20| vnh7| vdjf| xzp7| pjpz| lhnv| 75df| r5t7| c6q4| x7vr| nzrt| 79n7| fbvv| tp9r| 13l1| x3ln| xc5i| x53p| 33l3| xl51| vnh7| 1rnb| 2wag| p91p| rn51| 9l5n| 64go| fv3l| 5t3v| 5tr3| nz31| jzxr| u0my| myy8| zvtx| kaii| v7tt| 79zl| p91p| fphd| pzhh| 9z1n|

地铁沿线气象信息
loading...

① 罗宝线 ② 蛇口线 ③ 龙岗线 ④ 龙华线 ⑤ 环中线
图例:
风力(级) < 4 (5.5~7.9m/s) 4 ≤ < 5 (8.0~10.7m/s) 5 ≤ < 6 ≥ 6 (10.8~13.8m/s)
小时雨量(mm) 0.1 ≤ < 5 5 ≤ < 10 10 ≤ < 30 30 ≤
低温(℃) 10 ≤ < 15 5 ≤ < 10 < 5
高温(℃) 30 ≤ < 35 35 ≤ < 38 38 ≤
说明:
  • 1、地铁线路图上单站预报数据每天更新三次、实况天气数据每6分钟更新一次,并以不同形状和颜色图标表示各线路上各个地铁站点的降雨 量,温度,和风力实况信息。
  • 2、各地铁站点的预报天气数据是在全市10个行政区的分区预报数据的基础上,将各个地铁站点与所在的行政区分区预报数据保持一致。
  • 3、各地铁站点的实况天气数据是根据地铁站周边自动气象站的数据,采用反距离加权插值法,计算出各个地铁站所对应的虚拟气象站的天气 数据。
  • 4、自动气象站选取原则:(1)地铁站与自动站水平距离<=1Km 时,虚拟地铁自动站信息以实际自动站信息取代;
    (2)1Km < 地铁站与自动站水平距离<=5km时,取以该地铁站为圆心,半径5Km区域内2-3个最近的自动站信息进行插值取代;
    (3)当地铁站周边5Km范围内没有自动站,取其周边最近至少3-5个自动站信息进行插值取代。

地铁站点实况

地铁站温度(℃)雨量(mm)风速(m/s)